Web Links


The specified view is invalid.

Search

Keyword

Address of organizations(1 results)

Sở Thông tin và Truyền thông
English Name Department Of Information and Comunications Dong Nai Province
Short Name STTTT
Address số 106, đường 30/4, phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Phone 0613.827070
Fax 0613.827071
Email stttt@gmail.com
Website http://www.stttt.dongnai.gov.vn
Description

Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: báo chí, xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và internet; truyền phát sóng; tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh truyền hình; cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên các phương tiện báo chí, mạng thông tin báo chí và xuất bản phẩm.


1