사이트 라인


투표

당신은 포털 동 Nai의 모습처럼 보이죠?
  • 아름다운
  • 일반
  • 불량, 즉시 변경해야합니다
  • 기타 의견

 동나이의 잠재력

ĐỒNG NAI - THẾ VÀ LỰC TRONG THẾ KỶ XXI

 
 

Võ Văn Một

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai


 


new_of_new_of_Ong Vo Van Mot_1.jpg

Nhìn lại chặng đường 30 năm sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975 - 2005), Đồng Nai có thể tự hào về những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Hình ảnh Đồng Nai, mảnh đất miền Đông "gian lao mà anh dũng" với những vết xe tăng, đạn pháo, bom mìn cày xéo một thời nay không còn nữa, thay vào đó là những miệt vườn sum suê cây trái, những khu đô thị, khu công nghiệp khang trang, hiện đại đang mọc lên khắp nơi. Cùng với truyền thống yêu nước, tinh thần tự lực tự cường, tập trung công sức, trí tuệ của người dân Đồng Nai, những thành tựu đó đã trở thành tiền đề rất quan trọng, tạo thế và lực mới cho Đồng Nai vững bước đi lên trong thế kỷ XXI.


Nằm trong vùng tiếp giáp với miền Trung Nam Bộ và Tây Nguyên, rất gần thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng. Phát huy tiềm năng, thế mạnh sẵn có, với ý chí quyết tâm và đồng thuận cao, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh, toàn quân và toàn dân Đồng Nai đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu xây dựng Đồng Nai phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, đưa Đồng Nai trở thành một trong những mắt xích quan trọng của vùng kinh tế động lực phía nam.

 


통보

카테고리