사이트 라인


투표

당신은 포털 동 Nai의 모습처럼 보이죠?
  • 아름다운
  • 일반
  • 불량, 즉시 변경해야합니다
  • 기타 의견

Thủ tục hành chính 세부

Giải quyết tố cáo

능력을 처리 검사소
분야
순서

​-   Tiếp nhận đơn tố cáo đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết .

-  Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được tố cáo thuộc thẩm quyền, người giải quyết tố cáo phải thụ lý để giải quyết; nếu tố cáo không thuộc thẩm quyền của mình thì chuyển cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người tố cáo khi họ yêu cầu.

-  Ban hành quyết định thụ lý giải quyết đơn tố cáo hoặc quyết định thành lập đoàn Thanh tra để thẩm tra, xác minh.

- Tổ chức thẩm tra, xác minh vụ việc: Tiến hành thẩm tra, xác minh những nội dung tố cáo; làm việc với người tố cáo, làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và tiến hành các biện pháp xác minh.

Báo cáo kết quả xác minh, kết luận về nội dung tố cáo. Căn cứ báo cáo này, người giải quyết tố cáo tiến hành xử lý tố cáo và ban hành quyết định xử lý tố cáo theo thẩm quyền.

통보

카테고리