사이트 라인


투표

당신은 포털 동 Nai의 모습처럼 보이죠?
  • 아름다운
  • 일반
  • 불량, 즉시 변경해야합니다
  • 기타 의견

Thủ tục hành chính 세부

Tiếp công dân

능력을 처리 검사소
분야
순서

Bước 1: Tiếp xúc ban đầu: 

- Đề nghị công dân xuất trình giấy tờ tùy thân. Nếu công dân không trực tiếp đến thì có thể ủy quyền cho một trong số thân nhân là cha, mẹ, vợ, chồng, con hoặc anh, chị em ruột và Luật sư đại diện, người được ủy quyền phải có giấy ủy quyền, có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi người ủy quyền cư trú.

- Bước 2: Quá trình làm việc:

Yêu cầu công dân trình bày trung thực sự việc, cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo.

+ Trường hợp có nhiều người khiếu nại, tố cáo đến nơi tiếp công dân để khiếu nại, tố cáo cùng một nội dung thì yêu cầu họ cử đại diện trực tiếp trình bày nội dung sự việc.

+ Cán bộ tiếp dân lắng nghe, ghi chép vào sổ theo dõi tiếp công dân đầy đủ những nội dung mà công dân trình bày và đọc lại cho người trình bày nghe và có ký xác nhận. Các tài liệu liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo do công dân cung cấp được tiếp nhận và phải viết biên nhận đầy đủ.

- Xử lý khiếu nại, tố cáo tại nơi tiếp công dân:

+ Trong trường hợp công dân đến KN trực tiếp mà vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh thì người tiếp công dân hướng dẫn họ viết thành đơn hoặc ghi lại nội dung khiếu nại và yêu cầu công dân ký tên hoặc điểm chỉ. Nếu vụ việc khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh thì hướng dẫn công dân khiếu nại đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

+ Đối với tố cáo, người tiếp công dân phải ghi rõ nội dung tố cáo, tiếp nhận tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo (nếu có). 

Phân loại đơn khiếu nại, tố cáo và xử lý theo thủ tục xử lý đơn thư.


통보

카테고리