사이트 라인


투표

당신은 포털 동 Nai의 모습처럼 보이죠?
  • 아름다운
  • 일반
  • 불량, 즉시 변경해야합니다
  • 기타 의견

Thủ tục hành chính 세부

Thẩm tra Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

능력을 처리 투자 계획
분야
순서

Bước 1: Đối với việc điều chỉnh các nội dung trong GCNĐT đối với các dự án thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận “Một cửa Liên thông” thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai để tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ.
Bước 3: Công chức ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính danh mục hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ giao cho người nộp.
- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn chi tiết để người đến nộp hồ sơ bổ sung.​

통보

카테고리