Liên kết website


Trang chủXây dựng nông thôn - Tin hoạt động

Xuân Lộc phấn đấu có 5 xã nông thôn mới nâng cao

Đăng ngày: 30/08/2016
Theo UBND huyện Xuân Lộc, địa phương đang tập trung hoàn thành mục tiêu có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2016, gồm: Xuân Định, Xuân Thọ, Xuân Hiệp, Bảo Hòa và Suối Cát. ​  

Đến nay, các xã trên đều đạt từ 31-36 chỉ tiêu, riêng Xuân Định đã đạt 36/39 chỉ tiêu. Trong đó, những chỉ tiêu chưa đạt là: chuỗi liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, tỷ lệ thu gom xử lý rác thải sinh hoạt, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo chuẩn quốc gia... Huyện quan tâm thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các dự án nước sạch nông thôn; dự án cánh đồng lớn cho cây bắp, cây cà phê, cây sầu riêng... nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí còn lại.

Bình Nguyên