Liên kết website


Doanh nghiệpDự án mời gọi vốn đầu tư

Xây dựng mới chợ Bảo Bình

Đăng ngày: 02/01/2010
1. Tên dự án :  Xây dựng mới chợ Bảo Bình

2. Mục tiêu dự án : xây dựng chợ và phố chợ

3. Lý do chọn dự án : ưu tiên chọn đầu tư

4. Quy mô dự án : chợ loại 1 (khoảng 500 sạp, 100 căn phố chợ)

5. Mô tả địa điểm dự kiến

- Vị trí : xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

- Diện tích : 3 ha

- Nguồn gốc đất : Quy hoạch mới trên đất cây lâu năm do các hộ cá nhân sử dụng

- Hiện trạng mặt bằng : đất trồng cây lâu năm

- Khả năng bồi thường giải toả : 

- Cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện hữu: giao thông, điện nước, thông tin liên lạc thuận lợi.

- Giá thuê đất : theo quy định của UBND tỉnh Đồng nai

- Phí sử dụng hạ tầng : theo quy định của UBND tỉnh Đồng Nai

6. Hình thức đầu tư : kêu gọi đầu tư

7. Tổng vốn dự kiến : ước khoảng 12 tỷ đồng (VND)

8. Thời gian xây dựng: năm 2008

9. Các thông tin về đối tác Việt Nam

- UBND xã Bảo Bình

- Địa chỉ :Xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại : (84.61) 718227   Fax:

- Người đại diện liên lạc : Nguyễn Văn Hiếm – Chủ tịch UBND xã Bảo Bình