Tổ Chức Bộ Máy

Sơ đồ tổ chức

Tỉnh ủy

Hội đồng nhân dân

Ủy ban nhân dân

Các tổ chức chính trị - xã hội

Các Sở, ban, ngành

Huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị ngành dọc

Liên kết website


Thông báo

Về thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2016 – 2021

Đăng ngày: 07/03/2016
Tiêu đề thông báo:Về thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2016 – 2021
Nội dung thông báo:

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Nai; địa chỉ: Số 01, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Đối tượng tiếp nhận: Hồ sơ của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh (bao gồm hồ sơ của người tự ứng cử đại biểu Quốc hội và người tự ứng cử đại biểu HĐND tỉnh).
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày trong tuần (thứ hai đến thứ sáu) từ ngày 26/02/2016 đến ngày 13/3/2016:
Buổi sáng: Từ 7g00 đến 11g30;
Buổi chiều: Từ 13g00 đến 16g30
Riêng ngày thứ bảy (12/3/2016) và chủ nhật (13/3/2016) thời gian tiếp nhận hồ sơ cụ thể như sau:
Buổi sáng: Từ 7g00 đến 11g30;
Buổi chiều: Từ 13g00 đến 17g00.

Đính kèm: Thông báo số 14 của UBBC

Ngày bắt đầu:07-03-2016
Ngày kết thúc: 
Người/đơn vị thông báo:Ủy ban bầu cử tỉnh