Tổ Chức Bộ Máy

Sơ đồ tổ chức

Tỉnh ủy

Hội đồng nhân dân

Ủy ban nhân dân

Các tổ chức chính trị - xã hội

Các Sở, ban, ngành

Huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị ngành dọc

Liên kết website


Thông báo

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức giải thưởng báo chí viết về an toàn giao thông năm 2015.

Đăng ngày: 01/07/2015
Tiêu đề thông báo:Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức giải thưởng báo chí viết về an toàn giao thông năm 2015.
Nội dung thông báo:

​Mục đích của cuộc thi nhằm nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về an toàn giao thông trên báo in, báo điện tử; thông qua công tác thông tin, tuyên truyền trên các báo in, báo mạng để nâng cao nhận thức của toàn thể nhân dân, các cấp chính quyền về chấp hành phát luật giao thông; nhằm ghi nhận, cổ vũ, động viên các cơ quan báo chí, các nhà báo… tham gia vào việc tuyên truyền đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

 

Theo đó, đối tượng tham gia là tất cả công dân Việt Nam, nhà báo, nhóm tác giả, các cơ quan thông tấn báo chí có tác phẩm báo chí (sau đây gọi chung là tác giả) phù hợp với nội dung nêu trên đều có thể gửi tác phẩm tham dự giải thưởng. Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ Thư ký không được tham gia giải thưởng.


Nội dung và quy định về tác phẩm tham gia giải thưởng: vui lòng xem file đính kèm.

 

Tác phẩm dự thi phải là tác phẩm đã được đăng trên báo và đăng tải trong thời gian kể từ ngày 01/01/2015 đến 15/11/2015.

 

Thời hạn nhận bài: Từ sau ngày phát động đến 16h30 phút ngày 15/11/2015 (đối với các tác phẩm tính qua đường bưu điện, thời hạn cuối cùng tính qua dấu bưu điện).

 

Nơi nhận tác phẩm dự thi: Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia – 80B Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 04.39427596, Fax: 04.38223592.

 

Thể lệ và kết quả cuộc thi được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và website của UBATGTQG: http://antoangiaothong.gov.vn

Đính kèm: Thể lệ giải thưởng

 

Hoài Tâm

Ngày bắt đầu:01-07-2015
Ngày kết thúc: 
Người/đơn vị thông báo:Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai