Liên kết website


Công dânKhoa học & Công nghệ

Ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng suất và chất lượng nông sản

Đăng ngày: 07/05/2012
​​Là một huyện miền núi của tỉnh, hầu hết người dân trên địa bàn huyện Tân Phú sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp, thu nhập chính của người dân trong huyện chủ yếu từ các loại nông sản, trái cây, cây trồng ngắn ngày và các loại cây công nghiệp.

​Tuy nhiên, bằng phương thức canh tác truyền thống, sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện những năm trước chưa cho năng suất cao, chất lượng chưa thực sự đảm bảo. Trong vài năm trở lại đây, huyện Tân Phú bắt đầu đưa vào ứng dụng trong nông nghiệp các thành tựu khoa học giúp nâng cao hiệu quả sản xuất và đời sống, tạo công ăn việc làm và mức thu nhập ổn định cho người dân.

Anh Nguyễn Công Thành, một người dân của xã Phú Sơn, huyện Tân Phú cho biết, toàn xã có hơn 40 ha được các hộ dân trồng rau màu. Trước đây, người dân chủ yếu canh tác theo tập quán, nhiều khi sản phẩm vụ trước được giữ lại làm giống vụ sau, các loại máy nông nghiệp hoàn toàn chưa có. Tuy vậy, trong hai năm nay, phương thức trồng rau của nhân dân đã có nhiều thay đổi, nhiều loại máy thay thế và hạn chế sức lao động được đưa vào sử dụng. Từ các điểm thông tin khoa học công nghệ, nhiều người dân được cán bộ thông tin hướng dẫn và tìm tài liệu về các loại cây giống cho phù hợp và năng suất cao, hướng dẫn cách trồng và chăm bón cũng như các phương thức bảo quản sau thu hoạch phù hợp. Năng suất sản xuất thực sự được nâng lên.
 
Không chỉ trong sản xuất rau màu, trong những lĩnh vực khác của đời sống sản xuất, huyện đã chủ trương đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học nâng cao đời sống sản xuất. Trong năm 2011, huyện đã nghiệm thu tổng kết dự án “ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để nâng cao năng suất lúa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cải thiện đời sống nông hộ cho đồng bào dân tộc xã Tà Lài, Tân Phú”. Phó chủ tịch UBND huyện Tân Phú Nguyễn Văn Đạt cho biết, hiệu quả dự án mang lại tại địa phương là thấy rõ. Không những năng suất cây trồng được nâng cao, chất lượng nông sản làm ra cũng tốt hơn mà còn tạo được công ăn việc làm cho nhiều lao động nông thôn với mức thu nhập ổn định. Trong năm 2012, 2013, huyện tiếp tục đẩy mạnh triển khai các dự án chưa hoàn thành, chuẩn bị hồ sơ cho các dự án đăng ký triển khai thực hiện trong thời gian tới. Triển khai áp dụng bảo quản mô hình trái cây sau thu hoạch và công nghệ sơ chế nông sản. Tổ chức xây dựng thương hiệu nông sản, các loại trái cây có thế mạnh của huyện Tân Phú. Đồng thời, huyện cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vai trò của khoa học và công nghệ. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với Sở Khoa học và Công nghệ để tranh thủ sự hỗ trợ đối với các dự án phát triển nông nghiệp, dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi, dự án có tính khả thi cao cấp huyện. Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về quản lý, các lớp nghề truyền thống với phương pháp và kỹ thuật mới, hiện đại.
 
Tính xa hơn trong kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ đến năm 2015, huyện sẽ khảo nghiệm và đưa vào sử dụng các loại giống cây trồng cho năng suất cao, phẩm chất tốt để nhân rộng trên diện tích rộng. Hình thành vùng chuyên canh cây trồng chủ lực, cung cấp nông sản hàng hóa cho thị trường. Ứng dụng công nghệ vi sinh vật sản xuất phân bón đa chức năng, chế phẩm xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh trên cây, con. Ứng dụng các giải pháp và các chế phẩm dùng trong bỏ quản và chế biến nông sản. Nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến trong công tác nông lâm nghiệp và thủy lợi, nuôi trồng thủy sản nhằm phát huy tối đa tiềm năng giống, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và sử dụng quản lý tài nguyên nước.
 
 Ngoài ra, huyện cũng có kế hoạch xây dựng các mô hình thí nghiệm, trình diễn quy trình phòng ngừa dịch hại tổng hợp trên cây trồng. Đưa ứng dụng khoa học vào công tác tưới, tiêu, bón phân…Xây dựng vùng khuyến khích chăn nuôi phát triển theo hướng hiện đại, an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường.
 

 Thảo Quế