Liên kết website


Trang chủChương trình, kế hoạch phát triển KTXH

UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2025

Đăng ngày: 22/01/2016
Ngày 15/01/2016, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 151/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2025. ​

Trên quan điểm Phát triển hạ tầng viễn thông thụ động đồng bộ, phù hợp với phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; đảm bảo phục vụ tốt công tác an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội; đồng thời ứng dụng các công nghệ mới, đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai. Phát triển hạ tầng viễn thông thụ động chủ yếu theo hướng dùng chung cơ sở hạ tầng giữa các doanh nghiệp, tiết kiệm nguồn vốn đầu tư.

Tỉnh Đồng Nai đưa ra các định hướng quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông đến năm 2020 và đến năm 2025 cho các nội dung sau: Các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng; Quy hoạch cột ăng ten thu phát sóng thông tin di động và thu phát sóng Phát thanh truyền hình; Quy hoạch cột treo cáp, công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm.

Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai có hiệu lực kể từ ngày kí.
 
Lan Dung