Tổ Chức Bộ Máy

Sơ đồ tổ chức

Tỉnh ủy

Hội đồng nhân dân

Ủy ban nhân dân

Các tổ chức chính trị - xã hội

Các Sở, ban, ngành

Huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị ngành dọc

Liên kết website


Thông báo

UBND huyện Long Thành thông báo thời gian làm việc với doanh nghiệp trên địa bàn huyện

Đăng ngày: 13/07/2016
Tiêu đề thông báo:UBND huyện Long Thành thông báo thời gian làm việc với doanh nghiệp trên địa bàn huyện
Nội dung thông báo:

​UBND huyện Long Thành bố trí thời gian làm việc với doanh nghiệp giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vào lúc 13 giờ 30 phút ngày thứ Hai hàng tuần (bố trí luân phiên 04 Thường trực UBND huyện gồm Chủ tịch và 03 Phó Chủ tịch huyện).

Ngày bắt đầu:13-07-2016
Ngày kết thúc: 
Người/đơn vị thông báo:UBND huyện Long Thành