Liên kết website


Công dânKhoa học & Công nghệ

Trung tâm UDC: Nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển

Đăng ngày: 06/04/2012
​Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới phục vụ cuộc sống, năm 2011, trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ (UDC) trực thuộc sở Khoa học – Công nghệ đã có những bước tiến đáng kể trong hoạt động: tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng mọi mặt, từng bước ổn định và đẩy mạnh hoạt động toàn diện.

​Các hoạt động dịch vụ của Trung tâm cơ bản hoàn thành được tiến độ và kế hoạch đề ra như: Kiểm tra chất lượng máy x- quang, Tiết kiệm năng lượng, tư vấn hệ thống quản lý chất lượng, kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo các loại...

* Hiệu quả trên nhiều lĩnh vực

Trên lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng, một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong hoạt động của Trung tâm đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể như: tiến hành kiểm tra chất lượng 127 máy gồm máy X-quang và máy CT Scanner cho các phòng khám y tế; phối hợp thanh tra, đánh giá an toàn bức xạ cho 109 phòng máy X-quang; tổ chức kiểm định 39 máy điện tim và 4 máy điện não; kiểm định kỹ thuật an toàn đối với 41 van an tòan, 01 thang máy, 01 bình áp lực và 02 nồi hơi. Ngoài ra, tổ chức nghiên cứu ứng dụng: giám sát lắp đặt 02 máy nghiền sàng đá loại cố định, công suất 200 – 250 tấn/giờ. Đồng thời, đề xuất 05 đề tài /dự án thực hiện cho năm 2012 bao gồm các lĩnh vực: Nghiên cứu khảo sát, đánh giá hiện trạng cơ giới hóa, điện khí hóa trong nông nghiệp, nông thôn tỉnh Đồng Nai; Ứng dụng năng lượng gió phục vụ cho chiếu sáng công cộng tại công viên bờ sông Biên Hòa; Xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học công nghệ và sở hữu công nghiệp phục vụ trực tuyến trên Internet giúp đẩy mạnh phổ biến, trao đổi, ứng dụng khoa học công nghệ vào công cuộc phát triển đất nước; Điều tra đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp tăng cường công tác đảm bảo an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Xây dựng cơ sở dữ liệu phông phóng xạ tại 4 huyện của tỉnh Đồng Nai và đánh giá mức độ ảnh hưởng của nó đến môi trường.

Đối với lĩnh vực tiết kiệm năng lượng, Trung tâm đã hoàn thành dự án “Đánh giá và xây dựng các giải pháp Tiết kiệm năng lượng trên địa bàn huyện Thống Nhất”. Thực hiện công tác tư vấn kiểm toán năng lượng cho các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh tham gia Đề án năng suất chất lượng tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2015 (gồm Cơ sở may mặc Phú Khang, Trung tâm dạy nghề huyện Định Quán, Công ty TNHH chăn nuôi CP Việt Nam, Bệnh viện đa khoa Thống Nhất); Và tổ chức thực hiện việc kiểm toán năng lượng tại Sở KHCN.

Cùng với nhiệm vụ đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu ứng dụng và tiết kiệm năng lượng, phát huy thế mạnh đã được Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng ra quyết định công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo; hiện Trung tâm tiếp tục mở rộng khả năng kiểm định với trên 16 loại phương tiện đo các loại: Taximet, cân phân tích, cân kỹ thuật, cân bàn, cân đĩa, cân đồng hồ lò xo, cân ô tô, quả cân, phương tiện đo dung tích thông dụng (ca đong, bình đong), xitec ô tô, cột đo xăng dầu, đồng hồ nước lạnh, áp kế, huyết áp kế, nhiệt kế y học thủy ngân có cơ cấu cực đại, công tơ điện xoay chiều. Xây dựng phòng Las ở các lĩnh vực nhựa đường, bê tông nhựa, bê tông hỗn hợp và sắt thép xây dựng phục vụ cho các công trình giao thông và xây dựng... Ngoài ra, xúc tiến được một số hợp đồng cho lĩnh vực mới như: dịch vụ kiểm định kỹ thuật an tòan và kiểm tra không phá hủy.

*Không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động

Trong năm 2012, trên cơ sở những kết quả đã đạt được, phương hướng và nhiệm vụ chủ yếu của Trung tâm là tập trung vào việc nâng cao năng lực và chất lượng hoạt động dịch vụ trên mọi lĩnh vực với 4 nhóm hoạt động lớn gồm: Tiếp tục triển khai dịch vụ kiểm tra chất lượng máy X-quang, đánh giá an toàn bức xạ trong y tế và kiểm tra không phá hủy; dịch vụ kiểm định kỹ thuật an tòan, điện não, điện tim; tìm kiếm thị trường nhằm mở rộng phạm vi hoạt động; Xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học công nghệ cho Webiste của Trung Tâm. Về hoạt động tiết kiệm năng lượng, đẩy mạnh công tác tư vấn kiểm toán năng lượng cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia “Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, áp dựng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, bảo hộ sở hữu trí tuệ trong giai đoạn hội nhập 2011-2015”. Bên cạnh đó là bổ sung nguồn lực tư vấn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000, an ninh thông tin (ISO/IEC 27000), môi trường (ISO14000), phòng thí nghiệm (ISO/IEC 17025); Nâng cao chất lượng bộ máy tư vấn trong các lĩnh vực: quản lý, xây dựng hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn quốc tế, dự kiến cử 01 nhân sự đào tạo chuyên gia đánh giá trưởng hệ thống quả lý an ninh thông tin. Nghiên cứu phương pháp sản xuất tinh gọn (Lean manufacturing) để có thể tư vấn cho các doanh nghiệp áp dụng trong những năm tới. Đối với hoạt động đo kiểm, cùng với việc tiếp tục duy trì các hoạt động và xin công nhận lại khả năng kiểm định đã có là kết hợp với mở rộng sang các lĩnh vực mới nhiệt ẩm kế, xác định thành phần kim loại trong thép. Đồng thời nỗ lực tìm và khai thác thị trường cho lĩnh vực nhựa đường, xây dựng và sắt thép.

Bên cạnh đó, để mở rộng hơn nữa thị trường hoạt động, khẳng định khả năng tự chủ hướng đến hoàn thiện hoạt động theo đề án chuyển đổi theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP của Chính phủ đối với các trung tâm hành chính sự nghiệp, Trung tâm sẽ tăng cường liên hệ phối hợp với các đơn vị trong và ngoài tỉnh để mở rộng liên kết thực hiện trên các lĩnh vực về ứng dụng khoa học công nghệ và dịch vụ; kết hợp chủ động tìm kiếm và tạo ra các dịch vụ, sản phẩm ổn định, phù hợp qua đó củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm về: kiểm định an toàn, dịch vụ tiết kiệm năng lượng, tư vấn hệ thống quản lý chất lượng, kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm về đo lường, thẩm định công nghệ, chuyển giao công nghệ.... đưa hoạt động nghiên cứu ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật mới đi vào sâu trong cuộc sống.

Nguyễn Lê