Liên kết website


Trang chủTriển khai Đề án Số hóa truyền hình mặt đất

Triển khai hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn nghèo, cận nghèo quốc gia trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 1

Đăng ngày: 24/06/2016
​Ngày 21 tháng 6 năm 2016, Ban chỉ đạo triển khai Đề án số hóa truyền hình mặt đất ban hành Kế hoạch số 64/KH-BCĐ về việc triển khai hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn nghèo, cận nghèo quốc gia trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 1.

​Kế hoạch nhằm tuyên truyền đến các cấp chính quyền, người dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nắm được việc triển khai Đề án số hóa và chính sách hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất của nhà nước; thực hiện hỗ trợ, lắp đặt đầu thu truyền hình số mặt đất cho hộ nghèo,hộ cận nghèo chuẩn quốc gia theo quy định tại Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT ngày 30/3/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020; đảm bảo việc hỗ trợ đầu thu đúng đối tượng được thu hưởng; không làm gián đoạn các kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu.

Phạm vi triển khai lắp đặt là các khu vực bị ảnh hưởng khi thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ ngừng phủ sóng truyền hình tương tự mặt đất, cụ thể bao gồm: toàn địa bàn các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Thống Nhất, Vĩnh Cửu, Cẩm Mỹ, Định Quán, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa. Các xã thuộc huyện Xuân Lộc: Xuân Định, Bảo Hòa, Xuân Phú, Suối Cát, Xuân Hiệp, Lang Minh, Xuân Thọ, Xuân Bắc, Suối Cao; các xã thuộc huyện Tân Phú như: Phú Điền, Trà Cổ, Phú Thanh, Phú Lộc, Phú Thịnh, Tà Lài, thị trấn Tân Phú.

Đối tượng được hỗ trợ lắp đặt đầu thu là hộ nghèo, cận nghèo theo tiêu chuẩn nghèo, cận nghèo quốc gia được phê duyệt tại Quyết định số 597/QĐ-UBND ngày 16/3/2015 của UBND tỉnh về việc công nhận kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Đồng Nai năm 2015 (giai đoạn 2015 – 2020) thuộc vùng được hỗ trợ đang sử dụng máy thu hình công nghệ tương tự chưa tích hợp tính năng thu truyền hình số theo chuẩn DVB-T2, chưa có đầu thu truyền hình số DVB-T2, chưa sử dụng bất kỳ một trong các phương thức truyền hình trả tiền như truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh, truyền hình Internet trong thời gian triển khai hỗ trợ tại địa phương.

Các nội dung triển khai thực hiện gồm: tổ chức thông tin tuyên truyền về việc số hóa truyền dẫn, phát sóng mặt đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh; thực hiện khảo sát, tổng hợp số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ và lắp đặt đầu thu truyền hình số mặt đất; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc phân phối, lắp đặt đầu thu truyền hình số mặt đất cho các đối tượng được hỗ trợ.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với UBND huyện, UBND xã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc phân phối, lắp đặt đầu thu truyền hình số mặt đất trên địa bàn tỉnh.

Ban chỉ đạo giao trách nhiệm cụ thể cho các Sở, ngành, địa phương, cơ quan báo đài, Bưu điện tỉnh Đồng Nai căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện các nội dung kế hoạch đã đề ra.

Đính kèm: Kế hoạch số 64/KH-BCĐ

 

Hoài Tâm