Liên kết website


Doanh nghiệpThông tin DNNN (Do NN làm chủ sở hữu)

Tổng Công ty Phát triển Khu công nghiệp công bố thông tin về các khoản vay có giá trị trên 10 tỷ theo BCTC năm 2014 đã được kiểm toán

Đăng ngày: 16/07/2015
Ngày 29 tháng 6 năm 2015, Tổng Công ty Phát triển Khu công nghiệp công bố thông tin về các khoản vay có giá trị trên 10 tỷ theo BCTC năm 2014 đã được kiểm toán.

369-sonadezi.png

Đính kèm: Văn bản 369/PTKCN-TCKT

Nguồn: Tổng Công ty Phát triển Khu công nghiệp