Liên kết website


Trang chủ TK-Văn hóa, thể thao và du lịch

​06 tháng đầu năm 2016 toàn ngành văn hóa tập trung tuyên truyền, quán triệt các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết của tỉnh. Thực hiện tuyên truyền nhiệm vụ chính tri, văn hóa, thể thao Mừng Đảng, Mừng xuân Bính Thân 2016 và kỷ niệm các ngày lễ lớn như: Lễ tổng kết 5 năm Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh Đồng Nai; Lễ công bố quyết định công nhận thành phố Biên Hòa là đô thị loại I và thị xã Long Khánh là đô thị loại III; Lễ hội Hoa Anh đào Đồng Nai năm 2016; Lễ kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2016); Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập LLVT tỉnh Đồng Nai (15/5/1946-15/5/2016); 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5); kỷ niệm 62 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2016) nhằm ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng của đất nước... Tập trung tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: chạy xe loa cổ động, in treo cờ nội dung, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trong nội ô thành phố Biên Hòa và các trục đường chính ở các huyện, Thị Xã tạo không khí cho ngày bầu cử hoàn thành tốt đẹp.
 
​Trong tháng 5 giải quyết việc làm cho 8.740 lao động. Trong đó giải quyết việc làm thông qua các chương trình phát triển kinh tế - xã hội 8.591 lao động, gồm: Các doanh nghiệp tuyển dụng: 6.318 lao động, Lồng ghép các chương trình KTXH khác: 2.273 lao động. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã giải quyết việc làm cho 37.322 lao động, đạt 54,5% kế hoạch năm, bằng 99,7% so cùng kỳ.
 
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Từ Ngày:
 Tháng: Năm:
Đến Ngày:
 Tháng: Năm: