Liên kết website


Trang chủ TK-Thương mại, giá cả


​Dự ước 6 tháng giá trị sản xuất xây dựng trên địa bàn (theo giá hiện hành) đạt 13.766 tỷ đồng, tăng 11,53% so cùng kỳ. Trong đó: Doanh nghiệp nhà nước đạt 710,1 tỷ đồng, giảm 4,1%; doanh nghiệp ngoài quốc doanh đạt 7.023,3 tỷ đồng; tăng 13,7%; doanh nghiệp có vốn ĐTNN đạt 1.310,6 tỷ đồng, tăng 4,72%; Loại hình khác đạt 4.722 tỷ đồng, tăng 13,13%. Giá trị sản xuất phân theo loại công trình: Công trình nhà ở đạt 4.694,2 tỷ đồng, tăng 10,25%; Công trình nhà không để ở đạt 3.352,7 tỷ đồng, tăng 9,23%; Công trình kỹ thuật dân dụng đạt 3.139,8 tỷ đồng, tăng 14,01%; hoạt động xây dựng chuyên dụng đạt 2.579,3 tỷ đồng, tăng 14,03% so cùng kỳ.
 
​Dự ước 6 tháng tổng mức bán lẻ đạt 66.750,43 tỷ đồng, tăng 11,14% so cùng kỳ và đạt 49,01% so với kế hoạch. Nếu loại trừ yếu tố giá thì tổng mức bán lẻ 6 tháng tăng 9,16%. Trong đó: Kinh tế nhà nước tăng 4,18%; Kinh tế ngoài quốc doanh tăng 11,89%; Kinh tế có vốn ĐTNN tăng 5,12%.
 
​Ngành dịch vụ khách sạn, nhà hàng: Dự ước 6 tháng đạt 5.634,1 tỷ đồng, tăng 10,85% so với cùng kỳ, trong đó dịch vụ lưu trú tăng 5,67%, tương đương với số lượt khách phục vụ tăng 5,67%; dịch vụ ăn uống tăng 10,98%. Ngành du lịch lữ hành: Doanh thu 6 tháng đạt 39,46 tỷ đồng, tăng 7,24% so với cùng kỳ, tương đương số lượt khách tăng 6,75% chủ yếu là khách tour trong nước.
 
​Ước kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đạt 7.421,21 triệu USD, tăng 5,3% so cùng kỳ. Trong đó: Kinh tế nhà nước đạt 110,2 triệu USD, tăng 4,7%; Kinh tế ngoài nhà nước đạt 1.090 triệu USD, tăng 5,1%; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 6.220,5 triệu USD, tăng 5,3% so cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm tại thị trường Hoa Kỳ đạt 2.031 triệu USD, chiếm 26,8%; Nhật Bản đạt 726,1 triệu USD, chiếm 8,9%. Hàn Quốc, Đài Loan, HongKong, Đức, Indonesia.
 
​Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6/2016 so với tháng 5/2016 tăng 0,47%. (Khu vực thành thị tăng 0,46%; nông thôn tăng 0,48%). 6 tháng đầu năm hầu hết các nhóm hàng đều tăng giá so tháng trước. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 6 tháng so với cùng kỳ năm trước tăng 1,98%. Chỉ số giá vàng tháng 6/2016 so với tháng trước giảm 0,41%; tăng 13,25% so với tháng 12/2015 và tăng 5,62% so với cùng kỳ. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 6/2016, tăng 0,17% so với tháng trước; giảm 0,69% so với tháng 12/2015 và tăng 3,06% so với cùng kỳ.
 
​Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh tháng 5 đạt 11.270,63 tỷ đồng, tăng 1,05% so tháng trước. Trong đó khu vực nhà nước tăng 0,83%; khu vực ngoài quốc doanh tăng 1,07% và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 0,94%. Lũy kế 5 tháng đầu năm tổng mức bán lẻ đạt 55.375 tỷ đồng, tăng 11,06% so cùng kỳ và đạt 40,7% so kế hoạch năm. Nếu loại trừ yếu tố tăng giá thì 5 tháng tăng 9,21%.
 
​Ước kim ngạch xuất khẩu trong tháng 5/2016 đạt 1.352,2 triệu USD tăng 7,4% so tháng trước và tăng 9,5% so tháng cùng kỳ năm trước. Lũy kế 5 tháng đạt 6.028,5 triệu USD, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó: Kinh tế nhà nước đạt 91,4 triệu USD, tăng 2,26%; Kinh tế ngoài quốc doanh đạt 858,72 triệu USD, tăng 1,84%; Kinh tế có vốn ĐTNN đạt 5.078,46 triệu USD, tăng 5,73%. Ước kim ngạch nhập khẩu tháng 5 năm 2016 đạt 1.255,8 triệu USD, tăng 19,91% so tháng trước; Dự ước 5 tháng đạt 5.207,47 triệu USD giảm 1,8% so cùng kỳ. Trong đó: Kinh tế nhà nước đạt 63,87 triệu USD, giảm 39,19%; Kinh tế ngoài quốc doanh đạt 919,42 triệu USD, giảm 4,88%; Kinh tế có vốn ĐTNN đạt 4.224,18 triệu USD, giảm 0,17% so cùng kỳ.
 
​Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5/2016 so với tháng 12/2015 (chỉ số giá 5 tháng đầu năm) tăng 1,69%. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 5 tháng so với cùng kỳ năm trước tăng 1,93%. Chỉ số giá vàng tháng 5/2016 tiếp tục biến động so với tháng trước tăng 1,55%; tăng 13,71% so với tháng 12/2015 và tăng 6,53% so với cùng kỳ. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 5/2016, giảm 0,03% so với tháng trước; giảm 0,85% so với tháng 12/2015 và tăng 3,6% so với cùng kỳ.
 
​Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tháng 4 đạt 11.174,86 tỷ đồng, tăng 1,24% so tháng trước và tăng 11,32% so cùng kỳ năm trước; trong đó khu vực nhà nước tăng 0,94%; khu vực ngoài quốc doanh tăng 1,27% và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 1,24%.
 
Ngành dịch vụ lưu trú: Doanh thu tháng 4 đạt 22,3 tỷ đồng, tăng 1,06% so tháng trước và tăng 5,83% so với tháng cùng kỳ; Lũy kế 4 tháng đạt 88,47 tỷ đồng, tăng 5,64% so cùng kỳ năm trước. Ngành dịch vụ ăn uống: Doanh thu tháng 4 đạt 928,14 tỷ đồng, tăng 1,33% so tháng trước và tăng 12,12% so với tháng cùng kỳ; Dự ước 4 tháng đạt  3.631,2 tỷ đồng, tăng 10,58% so cùng kỳ năm trước. Ngành du lịch lữ hành: Doanh thu tháng 4 đạt 6,52 tỷ đồng, tăng 1,1% so tháng trước và tăng 5,93% so với tháng cùng kỳ; Lũy kế 4 tháng đạt 26,18 tỷ đồng, tăng 8,22% so cùng kỳ năm trước, tương đương với 41.108 lượt khách tăng 6,7%, chủ yếu là khách tour trong nước.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Từ Ngày:
 Tháng: Năm:
Đến Ngày:
 Tháng: Năm: