Liên kết website


Trang chủ TK-Nông, lâm nghiệp và thủy sản


​Dự ước giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản (giá so sánh 2010) 6 tháng đầu năm 2016 đạt 13.540,2 tỷ đồng, tăng 3,6% so cùng kỳ. Trong đó: Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 12.485,2 tỷ đồng, tăng 3,66% (trồng trọt tăng 0,67%; chăn nuôi tăng 6,23%; dịch vụ tăng 5,76%); Giá trị sản xuất lâm nghiệp ước đạt 119,67 tỷ đồng, tăng 2,81%; Giá trị sản xuất thủy sản ước đạt 935,38 tỷ đồng, tăng 2,9% so cùng kỳ.
 
​Tính đến ngày 15/6/2016 toàn tỉnh đã gieo trồng được 59.500 ha, đạt 77,68% so kế hoạch và bằng 99,51% so cùng kỳ. Trong đó: diện tích cây lương thực là: 39.078 ha, đạt 81,70% kế hoạch và bằng 96,94%; cây thực phẩm là 4.662 ha, đạt 83,18% kế hoạch và bằng 98,94%; cây công nghiệp hàng năm là 5.215 ha, đạt 53,33% kế hoạch và bằng 95,22%. ​Tiến độ gieo trồng vụ Hè thu đạt thấp so kế hoạch, do thời tiết nắng nóng, lượng mưa chưa đều nên ảnh hưởng đến tiến độ gieo trồng. Song ở  một số huyện do chủ động được nguồn nước tưới và thu hoạch vụ Đông Xuân sớm nên diện tích gieo trồng đạt trên 80% kế hoạch như: huyện Long Thành đạt 101,78%; TX. Long Khánh đạt 96,33%; huyên Trảng Bom đạt 87,37%; huyện Thống Nhất đạt 90,14%...
 
​Tính đến ngày 15/5/2016 toàn tỉnh đã gieo trồng được 22.133 ha, đạt 28,9% so kế hoạch và bằng 72,24% so cùng kỳ. Trong đó: diện tích cây lương thực là: 12.369 ha, đạt 25,86% kế hoạch và bằng 63,35%; cây thực phẩm là 3.524 ha, đạt 62,87% kế hoạch và bằng 95,84%; cây công nghiệp hàng năm là 3.575  ha, đạt 36,56% kế hoạch và bằng 84,88%.
 
​Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông xuân dự ước là 42.400 ha, đạt 102,13% so kế hoạch và tăng 1,26% so cùng kỳ. Trong đó: Lúa 14.136 ha, đạt 99,87% KH, giảm 2,62% cùng kỳ; Bắp 13.146 ha, đạt 105,29% KH, giảm 0,05%; Cây thực phẩm là 7.165 ha, đạt 105,91% KH và tăng 8,36%; Cây công nghiệp hàng năm là 2.721 ha, đạt 86,46% KH và tăng 5,79% so cùng kỳ.
 
​Dự ước giá trị sản xuất Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản ( theo giá so sánh 2010) quý I năm 2016 đạt 6.971 tỷ đồng, tăng 3,84% so cùng kỳ. Trong đó: giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 6.399,8 tỷ đồng, tăng 3,77% (trồng trọt tăng 2,49%; chăn nuôi tăng 4,89%; dịch vụ tăng 5,69%); giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt 50,75 tỷ đồng, tăng 2,14%; giá trị sản xuất thủy sản đạt 520,5 tỷ đồng, tăng 4,85% so cùng kỳ.
 
​Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông xuân dự ước là 42.642 ha, đạt 102,7% so kế hoạch và tăng 1,8% so cùng kỳ. Tiến độ gieo trồng vụ Đông Xuân 2016 vượt kế hoạch đề ra và tăng so với cùng kỳ. Diện tích gieo trồng tăng so cùng kỳ như: Huyện Định Quán tăng 8,4%, Thống Nhất tăng 8,3%; Vĩnh Cửu tăng 7,7%, Nhơn Trạch tăng 7,5%, Trảng Bom tăng 7,3%... Tuy nhiên một số huyện thiếu nước do tình trạng khô hạn kéo dài nên ảnh hưởng đến tiến độ gieo trồng như: huyện Xuân Lộc, huyện Cẩm Mỹ, Thị xã Long Khánh.
 
​Đến nay tiến độ gieo trồng vụ Đông xuân 2015 - 2016 thực hiện là 38.954 ha, đạt 93,8% so kế hoạch và tăng 2,6% so cùng kỳ. Trong đó: cây lương thực 25.642 ha, đạt 94,8% KH, bằng 99%; cây củ có bột 3.420 ha, đạt 96,9% KH, tăng 14,5%; cây thực phẩm 6.556 ha, đạt 98,7% KH, tăng 6%; cây công nghiệp hàng năm 1.864 ha, đạt 59,7% KH, bằng 96,5% so cùng kỳ.
 
​Tính đến ngày 15/01/2016 tiến độ gieo trồng vụ Đông xuân 2015 – 2016 thực hiện là 32.389 ha, đạt 76,95% so kế hoạch và tăng 4,37% so cùng kỳ. Trong đó: cây lương thực 21.934 ha, đạt 80% KH, tăng 1,85%; cây thực phẩm 5.409 ha, đạt 80% KH, tăng 5,52%; cây CN hàng năm 1.413 ha, đạt 44,9% KH, tăng 0,93% so cùng kỳ.
 
​Thông tin đến từ Cục Thống kê, thời điểm hiện nay trên địa bàn tỉnh đã gieo trồng được 4.076 ha, trong đó lúa 3.216 ha; bắp 190 ha; đậu các loại 70 ha; rau các loại 300 ha; cây hàng năm khác 233 ha… Một số diện tích vụ Mùa đã thu hoạch nông dân đang chuẩn bị làm đất chưa tiến hành gieo trồng lại.
 
Thông tin từ Cục Thống kê, diện tích gieo trồng vụ Mùa: Tổng diện tích gieo trồng vụ Mùa là 58.054 ha, đạt 94,67% so kế hoạch và giảm 0,72% so cùng kỳ. Trong đó một số cây trồng tăng, giảm như sau: Cây lúa đạt 25.875 ha, giảm 2,36% (-625 ha); cây bắp đạt 18.479 ha, tăng 2,45% (+442 ha); Khoai mì đạt 355 ha, giảm 48,85% (-339 ha); rau các loại đạt 5.035 ha, tăng không đáng kể so cùng kỳ; đậu các loại đạt 2.153 ha, tăng 21,4% (+443 ha)…        
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Từ Ngày:
 Tháng: Năm:
Đến Ngày:
 Tháng: Năm: