Liên kết website


Trang chủ TK-Công nghiệp


​Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn tháng 6 tăng 3,17% so tháng trước. Trong đó: Khai khoáng giảm 6,3%; Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,35%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước tăng 3,98%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước tăng 0,37%. Chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm tăng 8,17% so cùng kỳ.
 
​Chỉ số sản phẩm công nghiệp 6 tháng đầu năm một số sản phẩm có chỉ số sản xuất tăng so với cùng kỳ: Giấy và bìa các loại đạt 4.965 tấn, tăng 79,1%; Thuốc lá sợi đạt 10.335,1 tấn, tăng 13,8%; Thức ăn gia súc, gia cầm, thuỷ sản đạt 2.153 nghìn tấn, tăng 18,75%; Bao bì các loại đạt 57.345,5 tấn, tăng 15,2%; Đá xây dựng các loại đạt 7.334,4 nghìn m3, tăng 16,27%; Giày dép các loại đạt 89,2 triệu đôi, tăng 0,07%… ngoài ra một số sản phẩm giảm so cùng kỳ như: vải các loại đạt 150,8 triệu m2, giảm 11,5%; Thuốc bảo vệ thực vật đạt 11.240 tấn, giảm 22,27%...
 
​Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn tháng 5 năm 2016, tăng 2,01% so tháng trước. Trong đó: Khai khoáng tăng 1,88%; Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 1,98%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước tăng 5,11%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước tăng 2,39%. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp 5 tháng tăng 8,18% so cùng kỳ.
 
​Chỉ số sản phẩm công nghiệp 5 tháng đầu năm một số sản phẩm có chỉ số sản xuất tăng so với cùng kỳ: Giấy và bìa các loại đạt 4.127 tấn , tăng 63%; Thuốc lá sợi đạt 8.238,7 tấn, tăng 16,3%; Thức ăn gia súc, gia cầm, thuỷ sản đạt 1.779,1 nghìn tấn, tăng 18,86%; Bao bì các loại đạt 46.787,5 tấn, tăng 16,59%; Đá xây dựng các loại đạt 5.841,1 nghìn m3, tăng 14,68%; Giường,  tủ, bàn ghế đạt 3.691,6 nghìn chiếc, tăng 10,12%; Giày dép các loại đạt 74,9 triệu đôi, tăng 5,93%… ngoài ra một số sản phẩm giảm so cùng kỳ như: Sợi các loại đạt 196,3 nghìn tấn, giảm 5,2%; Thuốc bảo vệ thực vật đạt 8.736,4 tấn, giảm 22,27%...
 
​Chỉ số sản phẩm công nghiệp 4 tháng đầu năm một số sản phẩm có chỉ số sản xuất tăng so với cùng kỳ: Giấy và bìa các loại đạt 3.172 tấn , tăng 39,5%; Thuốc lá sợi đạt 6.644,7 tấn, tăng 20,36%; Thức ăn gia súc, gia cầm, thuỷ sản đạt 1.388,8 nghìn tấn, tăng 20,36%; Bao bì các loại đạt 36.432,8 tấn, tăng 18,17%; Đá xây dựng các loại đạt 4.641,6 nghìn m3, tăng 16,93%; Giường,  tủ, bàn ghế đạt 2.601,4 nghìn chiếc, tăng 12,28%; Giày dép các loại đạt 60,3 triệu đôi, tăng 10,24%… ngoài ra một số sản phẩm giảm so cùng kỳ như: Sợi các loại đạt 159,3 nghìn tấn, giảm 0,64%; Thuốc bảo vệ thực vật đạt 6.872,3 tấn, giảm 21,91%...
 
​Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn tháng 04 năm 2016, tăng 2,6% so tháng trước. Trong đó: Khai khoáng tăng 1,83%; Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 2,66%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước giảm 4,85%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước tăng 6,19%. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp 4 tháng tăng 8,36% so cùng kỳ.
 
​Một số sản phẩm có chỉ số sản xuất quí I tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Thuốc bảo vệ thực vật 7,8 nghìn tấn, tăng 27,1%; Giày dép các loại 40,2 triệu đôi, tăng 4,64%; Đá xây dựng các loại 3,1 triệu m3, tăng 10,48%; thức ăn gia súc, gia cầm, thuỷ sản 1,01 triệu tấn, tăng 17,8%; bao bì các loại 24,8 nghìn tấn, tăng 12,8%; giường, tủ, bàn, ghế 1,9 triệu chiếc, tăng 7,9%; thuốc lá sợi 4,2 nghìn tấn, tăng 12,3%; giấy và bìa các loại 2,5 nghìn tấn, tăng 27,6%… Một số sản phẩm giảm so cùng kỳ như: Sợi các loại 108,5 nghìn tấn, giảm 7,2%; vải các loại 66,8 triệu m2, giảm 10%;...
 
​Giá trị sản xuất xây dựng quý I theo giá hiện hành ước tính đạt 6.416,7 tỷ đồng, Trong đó: Khu vực nhà nước đạt 330,6 tỷ đồng, chiếm 5,1%; khu vực ngoài nhà nước đạt 3.196,5 tỷ đồng, chiếm 49,82%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 615 tỷ đồng, chiếm 9,58%. Trong tổng giá trị sản xuất, giá trị sản xuất xây dựng công trình nhà ở đạt 2.412 tỷ đồng; công trình nhà không để ở đạt 1.475,6 tỷ đồng; công trình kỹ thuật dân dụng đạt 1.376,4 tỷ đồng; hoạt động xây dựng chuyên dụng đạt 1.152,6 tỷ đồng.
 
​Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn tỉnh tháng 03 năm 2016, tăng 27,5% so tháng trước. Trong đó: Khai khoáng tăng 5,58%; Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 28%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước tăng 31,43%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước tăng 0,5%. Nguyên nhân tăng cao so tháng 2 năm 2016 do tháng 2 các doanh nghiệp nghỉ tết Nguyên đán dài ngày (từ 7 - 10 ngày) nên sản xuất tháng này tăng mạnh so tháng trước. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp 03 tháng tăng 8,07% so cùng kỳ.
 
​Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tháng 02/2016 giảm 27,3% so với tháng trước; Trong đó ngành công nghiệp khai khoáng giảm 37,7%; công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 27,24%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước giảm 22,73% và cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước giảm 11,29%.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Từ Ngày:
 Tháng: Năm:
Đến Ngày:
 Tháng: Năm: