Liên kết website


Công dân Xóa mù chữ

​​Hiện nay, toàn tỉnh có 54% xã, phường, thị trấn đạt mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.
 
 
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 20/2014/NĐ-CP về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Trong đó, Nhà nước sẽ ưu tiên đầu tư, tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục xóa mù chữ.
 
 
 
​Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020” với mục tiêu đến năm 2020 xóa mù chữ cho 1,2 triệu người có độ tuổi từ 15-60, nâng tỷ lệ biết chữ đạt 98%.
 
​Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân giao Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục hoàn thiện Đề án xóa mù chữ giai đoạn 2012-2020.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Từ Ngày:
 Tháng: Năm:
Đến Ngày:
 Tháng: Năm: