Liên kết website


Doanh nghiệp Miễn giảm thuế

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý đề xuất của Chính phủ đưa thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp về 22%, nhưng yêu cầu áp dụng sớm với một số đối tượng.​
 
Báo cáo kết quả khảo sát tình hình kiểm soát chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm xuất khẩu nông sản giữa Việt Nam - Trung Quốc và quy định bao gói của Trung Quốc
 
Các thủ tục hành chính và nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
 
Đồng Nai thực hiện cơ chế quản lý một cửa, tại chỗ thông qua Ban quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai (đối với dự án trong các KCN được Chính phủ phê duyệt ) và Sở Kế hoạch và đầu tư (đối với các địa bàn còn lại).
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Từ Ngày:
 Tháng: Năm:
Đến Ngày:
 Tháng: Năm: