Liên kết website


Trang chủ Quy hoạch, kế hoạch khai thác tài nguyên

Theo tin từ Sở Tài nguyên - Môi trường, trong quy hoạch khai thác khoáng sản giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 thì Đồng Nai sẽ có 53 điểm khai thác khoáng sản nằm ở các huyện, TX.Long Khánh và TP.Biên Hòa.​
 
 
 
 
 
Về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 196/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh về quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Đồng Nai giai đoạn từ năm 20​11 đến năm 2020
 
​Quyết định số 66/2012/QĐ-UBND ngày 16/11/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai, quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Từ Ngày:
 Tháng: Năm:
Đến Ngày:
 Tháng: Năm: