Liên kết website


Doanh nghiệp Miền đất hứa


Khi nền kinh tế càng gặp nhiều khó khăn, các doanh nghiệp càng phải đưa ra nhiều quyết định lớn. Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn cầu hóa và công nghệ hóa như hiện nay, phần lớn các chiến lược truyền thống thường được dùng để chèo lái DN trong thời điểm khó khăn sẽ trở nên vô tác dụng. Rất nhiều các chiến lược mà các DN thường áp dụng có thể sẽ thành con dao hai lưỡi với những hệ lụy khôn lường.​
 
 
 
Trong tháng 03 của năm 2013, Ban Quản lý các KCN Đồng Nai đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư mới cho 07 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là 41,8 triệu USD.​
 
 
 
 
 
 
Danh mục dự án năm 2009
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Từ Ngày:
 Tháng: Năm:
Đến Ngày:
 Tháng: Năm: