Liên kết website


Trang chủ Định hướng phát triển

​Phát triển nông nghiệp nông thôn một cách toàn diện, hợp lý có hiệu quả theo hướng sản xuất hàng hóa và bền vững. Tiếp tục giữ vững nhịp độ tăng trưởng của ngành, đồng thời chú trọng tập trung các giải pháp khuyến khích phát triển mạnh hơn ngành chăn nuôi.  
 
​Khuyến khích, thúc đẩy mở rộng mạng lưới hoạt động thương mại - dịch vụ phong phú, đa dạng, toàn diện với tốc độ tăng trưởng cao hơn góp phần quan trọng, hỗ trợ và thúc đẩy các ngành sản xuất phát triển, đáp ứng ngày càng cao hơn nhu cầu tiêu dùng xã hội.  
 
​Tập trung đầu tư phát triển công nghiệp theo hướng ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn: khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp cơ khí. Phát triển các ngành công nghiệp thế mạnh có lợi thế so sánh ở địa phương như: công nghiệp chế biến nông sản - thực phẩm gắn với nguồn nguyên liệu tại chỗ, công nghiệp giày, da, dệt, may mặc. Chú trọng thu hút vốn đầu tư nước ngoài để mở ra các ngành công nghiệp có trình độ công nghệ cao như: điện, điện tử, tin học ít gây ô nhiễm môi trường. Khuyến khích phát triển các ngành nghề truyền thống từ hộ gia đình phục vụ nhu cầu tiêu dùng tại chỗ.
 
​Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ IX đã khẳng định: Giai đoạn 2010-2015 có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội Đồng Nai theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
 
​Trong chuyến thăm và làm việc 2 ngày tại Thái Nguyên nhân kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và dịp kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về An toàn khu Định Hóa để chỉ đạo kháng chiến chống Pháp, Chủ tịch nước đã dành nửa ngày làm việc đầu tiên để thăm Khu di tích ATK, dâng hương tại Nhà lưu niệm Bác Hồ và trồng cây tại Khu di tích.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Từ Ngày:
 Tháng: Năm:
Đến Ngày:
 Tháng: Năm: