Liên kết website


Trang chủ Đào tạo sau Đại Học


​Ngày 02 tháng 3 năm 2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 615/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách ứng viên được chính thức tham gia chương trình đào tạo sau Đại học đợt 2 năm 2015 (thuộc Đề án Phát triển nguồn nhân lực phục vụ kinh tế - xã hội).
 
 
 
​Ngày 27/4/2015, Ban Chủ nhiệm Chương trình đào tạo sau đại học ban hành thông báo về việc xét tuyển học viên tham gia Chương trình đào tạo sau Đại học bằng ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2015 (Thuộc Chương trình tổng thể đào tạo phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015).
 
 
 
 
​Thuộc Chương trình tổng thể đào tạo phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015
 
 
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Từ Ngày:
 Tháng: Năm:
Đến Ngày:
 Tháng: Năm: