Liên kết website


Doanh nghiệp Tin nổi bật


ngày 25/8/2016 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thông có văn bản số 501/TTN-KH Thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3 (tư vấn): Khoan thăm dò và khai thác Dự án Hệ thống cấp nước tập trung ở  Ấp Bàu Cối, xã Bảo Quang, thị xã Long Khánh​
 
 
 
 
​Sở Giao thông vận tải phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 05: Thí nghiệm kiểm tra chất lượng các công trình giao thông do UBND huyện Định Quán quản lý và các công trình giao thông thuộc khu vực II do Khu Quản lý đường bộ, đường thủy quản lý, thuộc công tác Thí nghiệm kiểm tra chất lượng xây dựng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2016.
 
​Sở Giao thông vận tải phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 08: Thí nghiệm kiểm tra chất lượng các công trình giao thông do UBND huyện Tân Phú quản lý và các công trình giao thông thuộc khu vực III do Khu Quản lý đường bộ, đường thủy quản lý, thuộc công tác Thí nghiệm kiểm tra chất lượng xây dựng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2016.
 
Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1 (tư vấn): Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng công trình (phần công trình cấp nước) Dự án hệ thống cấp nước tập trung xã Lộ 25 huyện Thống Nhất.  
 
​Tổng vốn đăng ký cấp mới và dự án tăng vốn 7 tháng đầu năm 2016 tính đến ngày 19/7/2016 là 1.341 triệu USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2015 (1.117 triệu USD), đạt 134% kế hoạch năm. Trong đó cấp mới 58 dự án với tổng vốn 724 triệu USD (trong số các dự án cấp mới có 13 dự án có vốn đầu tư trên 10 triệu USD, vốn đầu tư đăng ký 607 triệu USD chiếm 84% tổng vốn đầu tư mới); 44 dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn tăng thêm 617 triệu USD (trong số các dự án tăng vốn có 18 dự án có vốn đầu tư trên 10 triệu USD, vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 563,5 triệu USD chiếm 91,2% tổng vốn tăng thêm).
 
​Ngày 16/05/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP (Nghị quyết 35) về việc hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.
 
​Sở Kế hoạch và Đầu tư vừa phát hành Sổ tay tổng hợp các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Từ Ngày:
 Tháng: Năm:
Đến Ngày:
 Tháng: Năm: