Tổ Chức Bộ Máy

Sơ đồ tổ chức

Tỉnh ủy

Hội đồng nhân dân

Ủy ban nhân dân

Các tổ chức chính trị - xã hội

Các Sở, ban, ngành

Huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị ngành dọc

Liên kết website


Bộ máy tổ chứcThông tin chỉ đạo

Thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới (giai đoạn 2016 – 2020)

Đăng ngày: 22/08/2016
​Ngày 29 tháng 7 năm 2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 6566/KH-UBND về việc thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới (giai đoạn 2016 – 2020).

​Kế hoạch nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân trong tỉnh hiểu biết đầy đủ, sâu sắc các nội dung giải pháp cấp bách do Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo. Nêu cao tính tự giác, gương mẫu chấp hành và có trách nhiệm trong công tác vận động, tuyên truyền đến mọi người thực hiện nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị.
Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật giao thông đường thủy nội địa phải thể hiện được tính đa dạng, phong phú, có tính thuyết phục cao. Quá trình thực hiện các giải pháp, các cơ quan chức năng và chính quyền phải có kế hoạch phối hợp chặt chẽ, thể hiện tính kiên quyết, không khoan nhượng với các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa. Có kế hoạch tổ chức và bố trí lực lượng hợp lý, cơ động, linh hoạt nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm. Hàng năm đạt mục tiêu giảm ít nhất 10% tai nạn giao thông đường thủy nội địa.

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh và triển khai thực hiện quy hoạch chi tiết phát triển giao thông vận tải đường thủy, quy hoạch cảng, bến thủy tỉnh Đồng Nai đến năm 2020; xây dựng kế hoạch phối hợp các cơ quan quản lý đường thủy nội địa của Trung ương, Công an tỉnh, các ngành liên quan và UBND các địa phương có tuyến đường thủy tiến hành thanh thải các chướng ngại vật; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng và địa phương xây dựng quy chế hoạt động trong công tác quản lý, thanh kiểm tra, xử lý vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa; tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý vận tải, đào tạo, cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy nội địa theo phân cấp; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với chủ tàu, chủ phương tiện không thực hiện công tác đăng ký, đăng kiểm theo quy định để xảy ra tai nạn giao thông đường thủy nội địa nghiêm trọng; tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tổ chức điều tiết, hướng dẫn phương tiện bảo đảm an toàn, phòng ngừa phương tiện va trôi trong mùa mưa lũ; thực hiện thường xuyên công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giao thông đường thủy nội địa đến các tầng lớp nhân dân, tập trung vào đối tượng là chủ bến, chủ phương tiện, người lái, thuyền viên.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh còn phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị như Công an tỉnh, Sở NN-PTNT, Sở TNMT, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Bộ CHQS tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận, UBMTTQVN tỉnh các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, cá cơ quan đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện các nội dung đã được phân công theo Kế hoạch trên.

Đính kèm: Kế hoạch số 6566/KH-UBND

 

Hoài Tâm