Tổ Chức Bộ Máy

Sơ đồ tổ chức

Tỉnh ủy

Hội đồng nhân dân

Ủy ban nhân dân

Các tổ chức chính trị - xã hội

Các Sở, ban, ngành

Huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị ngành dọc

Liên kết website


Thông báo

Thông tin về 2 chương trình thực tập sinh và du học sinh đi Nhật Bản

Đăng ngày: 23/04/2015
Tiêu đề thông báo:Thông tin về 2 chương trình thực tập sinh và du học sinh đi Nhật Bản
Nội dung thông báo:
​Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai nhận được văn bản số 117/QLLĐNN-NBCAĐNA ngày 23/01/2015 của Cục Quản lý lao động ngoài nước  thông tin về chương trình thực tập sinh và du học sinh đi Nhật Bản.
 
Nhằm giúp cho người lao động có sự phân biệt rõ ràng, chính xác về nội dung tuyển sinh của hai chương trình: Tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập tại Nhật Bản và chương trình tuyển chọn du học sinh sang du học tự túc tại Nhật Bản, Sở LĐ-TBXH xin thông báo rộng rãi về nội dung của hai chương trình trên đến người  lao động tại địa phương (theo thông tin của Cục Quản lý lao động ngoài nước kèm theo) có nhu cầu đi Nhật Bản, tránh tình trạng phối hợp với các công ty du học quảng cáo không rõ ràng, gây hiểu lầm và có thể tạo dư luận không tốt trong xã hội.
 
 
Trân trọng./.

 

Ngày bắt đầu:23-04-2015
Ngày kết thúc: 
Người/đơn vị thông báo:Sở Lao động - Thương binh xã hội