Liên kết website


Doanh nghiệp Thông tin DNNN (Do NN làm chủ sở hữu)

 
 
Ngày 29 tháng 6 năm 2015, Tổng Công ty Phát triển Khu công nghiệp công bố thông tin về các khoản vay có giá trị trên 10 tỷ theo BCTC năm 2014 đã được kiểm toán.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Từ Ngày:
 Tháng: Năm:
Đến Ngày:
 Tháng: Năm: