Liên kết website


Công dânKhoa học & Công nghệ

Thống Nhất: ưu tiên các đề tài, dự án khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp

Đăng ngày: 03/05/2012
​       Trong năm 2011, huyện Thống Nhất triển khai 1 dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh, 2 dự án khoa học công nghệ theo cơ chế hỗ trợ kinh phí 70/30 và 2 dự án về nông nghiệp.
​       Việc chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, thúc đẩy sự phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn trên địa bàn huyện. Định hướng giai đoạn 2013-2015, huyện sẽ đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, đặc biệt là triển khai các đề tài, dự án ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp.
 
        Một số đề tài, dự án được huyện tập trung thực hiện trong thời gian tới gồm: đề tài “Nghiên cứu biện pháp phòng trừ hiệu quả một số loài sâu hại chính trên cây điều giai đoạn ra hoa, đậu trái và xây dựng mô hình thâm canh tăng năng suất và hiệu quả sản xuất điều”; dự án “Nghiên cứu chuyển đổi sản xuất chuối khu vực đá lộ đầu 5 xã Kiệm Tân sang thâm canh cây tiêu”; dự án “Xây dựng chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cho chôm chôm ra hoa sớm”; triển khai thực hiện dự án “Quy hoạch vùng chuyên canh rau, hoa và cây”; dự án nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm ngành chăn nuôi giai đoạn 2009-2013 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đầu tự; dự án phát triển cây trồng chủ lực;…
 
       Tiếp tục lấy phát triển nông nghiệp làm trọng tâm, bên cạnh việc triển khai nghiên cứu các đề tài, dự án, huyện Thống Nhất cũng sẽ tăng cường ứng dụng rộng rãi các tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ thích hợp cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân và vùng đồng bào dân tộc thông qua các chương trình khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư, tạo điều kiện cho mọi thành phần lao động nhanh chóng tiếp cận, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng và hạ giá thành sản phẩm. Thực tế công tác chuyển giao và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất thời gian qua đã được huyện chú trọng. Trong năm 2011 huyện đã phối hợp với các Chi cục Bảo vệ thực vật, Trung tâm Khuyến nông, UBND các xã tổ chức 85 lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi, phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi với 3.198 lượt người tham dự. Tổ chức 8 cuộc hội thảo và tham quan học tập mô hình đạt hiệu quả trong sản xuất về trồng trọt và chăn nuôi được nhiều người dân áp dụng vào sản xuất. Cụ thể, số hộ chăn nuôi theo quy mô trang trại trên địa bàn huyện hiện có 635 trang trại trong đó có 419 trang trại chăn nuôi heo, 118 trang trại chăn nuôi gà và 98 trang trại chăn nuôi cút. Hầu hết các trang trại đã áp dụng các hệ thống máng ăn, máng uống tự động, quy trình chăn nuôi khép kín đã mang lại hiệu quả kinh tế cao và kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Thực hiện chương trình dự án khí sinh học tỉnh Đồng Nai, trong năm 2011 đã xây dựng được 06 hầm Biogas cho các hộ chăn nuôi, nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, giảm ô nhiễm môi trường, tận dụng khí gas để phục vụ sản xuất và đời sống, nâng tổng số hầm Biogas đến nay là 39/65 hầm. Xây dựng 20 mô hình trình diễn, cùng nhiều hội thảo đầu bờ nhằm giúp người dân nắm vững kiến thức khoa học kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất nông nghiệp.
 
        Xác định công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trên địa bàn huyện thời gian  qua còn nhiều hạn chế như: các đề tài khoa học và công nghệ chưa có hàm lượng khoa học công nghệ cao, chưa tác động mạnh đến kinh tế xã hội của huyện. Một số đề tài, dự án triển khai còn chậm. Đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ từ huyện đến xã còn thiếu và yếu, trang thiết bị phương tiện, cơ sở vật chất làm nhiệm vụ khoa học công nghệ chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ. Nguồn vốn ngân sách đầu tư cho sự nghiệp khoa học và công nghệ ít, ảnh hưởng đến việc triển khai và thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ. Trong năm 2012, huyện sẽ tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực khoa học và công nghệ, triển khai các chương trình nâng cao năng suất chất lượng, sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp địa phương, hỗ trợ phát triển sở hữu tài sản trí tuệ, tiếp tục nghiên cứu những kỹ thuật mới trong sản xuất nông nghiệp để áp dụng vào thực tiễn, rà soát lại các đề tài, giải pháp có tính khả thi cao để nhân rộng ra trên toàn huyện.
 
Thanh Minh