Tổ Chức Bộ Máy

Sơ đồ tổ chức

Tỉnh ủy

Hội đồng nhân dân

Ủy ban nhân dân

Các tổ chức chính trị - xã hội

Các Sở, ban, ngành

Huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị ngành dọc

Liên kết website


Thông báo

Thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng tại Buổi giao lưu gặp gỡ doanh nghiệp trong nước đầu năm 2016

Đăng ngày: 24/03/2016
Tiêu đề thông báo:Thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng tại Buổi giao lưu gặp gỡ doanh nghiệp trong nước đầu năm 2016
Nội dung thông báo:
​Ngày 17 tháng 3 năm 2016, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 1922/TB-UBND về ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng tại Buổi giao lưu gặp gỡ doanh nghiệp trong nước đầu năm 2016.
 
Theo đó, ngày 10/3/2016, UBND tỉnh đã tổ chức gặp gỡ doanh nghiệp trong nước đầu năm 2016 tại Trung tâm hội nghị và tiệc cưới Golden Lotus, do đồng chí Nguyễn Quốc Hùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
 
Qua phần ý kiến các doanh nghiệp và trả lời của Lãnh đạo các sở, ngành liên quan; đồng chí Nguyễn Quốc Hùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận các nội dung tại hội nghị (thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm): Thông báo số 1922/TB-UBND

 

Ngày bắt đầu:24-03-2016
Ngày kết thúc: 
Người/đơn vị thông báo:UBND tỉnh