Tổ Chức Bộ Máy

Sơ đồ tổ chức

Tỉnh ủy

Hội đồng nhân dân

Ủy ban nhân dân

Các tổ chức chính trị - xã hội

Các Sở, ban, ngành

Huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị ngành dọc

Liên kết website


Thông báo

Thông báo về việc tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai.

Đăng ngày: 22/06/2015
Tiêu đề thông báo:Thông báo về việc tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai.
Nội dung thông báo:

​Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (Sở LĐ-TBXH) chính thức đi vào hoạt động để tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân có liên quan đến trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết của Sở LĐ-TBXH kể từ ngày 15/6/2015.

Bộ phận một cửa, một cửa liên thông hiện đại đặt tại Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, địa chỉ: Số 5, đường Phan Đình Phùng, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, điện thoại: 0613.846.993, fax: 0613.846.186.

Sở LĐ-TBXH thông báo đến quý cơ quan, tổ chức, cá nhân để biết và liên hệ công tác.

Ngày bắt đầu:22-06-2015
Ngày kết thúc: 
Người/đơn vị thông báo:Sở Lao động - Thương binh và Xã hội