Tổ Chức Bộ Máy

Sơ đồ tổ chức

Tỉnh ủy

Hội đồng nhân dân

Ủy ban nhân dân

Các tổ chức chính trị - xã hội

Các Sở, ban, ngành

Huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị ngành dọc

Liên kết website


Thông báo

Thông báo về việc công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, vướng mắc của tổ chức, doanh nghiệp

Đăng ngày: 10/03/2016
Tiêu đề thông báo:Thông báo về việc công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, vướng mắc của tổ chức, doanh nghiệp
Nội dung thông báo:

 

​Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai thông báo số điện thoại đường dây nóng, email của cơ quan và người đứng đầu cơ quan như sau:

 

1. Số điện thoại đường dây nóng, email của Ban Quản lý các KCN

 

Điện thoại: 061.3892378
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn
Thời gian tiếp nhận: từ 7h30 – 16h30 hàng ngày, từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ những ngày nghỉ lễ theo quy định).

 

2. Số điện thoại của Trưởng ban: 0918.535.758

 

Ban Quản lý các Khu Công nghiệp thông báo đến các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp biết.
Trân trọng./.

 

Ngày bắt đầu:10-03-2016
Ngày kết thúc: 
Người/đơn vị thông báo:BQLCKCN