Liên kết website


Thông báo

Thông báo tìm kiếm đối với yêu cầu tuyên bố người mất tích - chị Phan Kim Phụng (Định Quán)

Đăng ngày: 30/08/2016
Tiêu đề thông báo:Thông báo tìm kiếm đối với yêu cầu tuyên bố người mất tích - chị Phan Kim Phụng (Định Quán)
Nội dung thông báo:

​Thông báo tìm kiếm đối với chị Phan Kim Phụng, sinh năm 1975; địa chỉ: số 341, khu 9, ấp 7, xã Phú Tân, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Đã đi khỏi địa phương từ tháng 4/2013 đến nay không tin tức. Nay chị Phụng ở đâu về ngay TAND huyện Định Quán để giải quyết việc anh Quách Thanh Tú yêu cầu Tòa án tuyên bố chị Phụng mất tích. Trong thời hạn bốn tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Phụng không có mặt tòa sẽ giải quyết việc trên theo luật định.
Trân trọng.

Ngày bắt đầu:30-08-2016
Ngày kết thúc: 
Người/đơn vị thông báo:Tòa án nhân dân huyện Định Quán