Liên kết website


Doanh nghiệp Thông báo mời thầu


Ngày 9/8/2016 Sở Giao thông vân tải có văn bản số 4001/SGTVT-QLGT về Gói thầu số 03: Khảo sát phục vụ kiểm tra chất lượng các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, thuộc Khu vực I​
 
Ngày 10/6 năm 2015 trung tâm nước sạch và VSMTNT có Thông báo kế hoạch đấu thầu công trình xây dựng và phát phim phóng sự tuyên truyền về việc sử dụng nước sạch và VSMTNT, sửa chữa biển pano tuyên và VSMTNT năm 2015​
 
Ngày 03 tháng 6 năm 2015 Sở Xây dựng có văn bản số 1192/SXD-QLHĐXD về việc đăng tải thông tin kêu gọi đầu tư dự án nhà ở xã hội phường Tam Hòa, TP. Biên Hòa.​
 
​Ngày 5/2/2015 Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương, thông báo mời thầu (Gói thầu số 1 Xây lắp và thiết bị) Dự án xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Đồng Nai.
 
 
​Ngày 04/12/2014 Sở Xây dựng có văn bản số 2962/SXD-QLĐHXD về việc đăng tải thông tin kêu gọi đầu tư dự án Ký túc xá sinh viên tại phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa; theo các thông tin chính của dự án 2127/SXD-QLHĐXD ngày 12/9/2014 của Sở Xây dựng.
 
​Ngày 28/11/2014 Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản số 377/KH-BQL về việc đăng tải thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu Dự án Hồ chứa nước Lộc An, huyện Long Thành.
 
​Ngày 19/11/2014 Sở Thông tin truyền thông ban hành văn bản 1320/STTTT-KH thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu mua sắm trang thiết bị, công cụ làm việc thuộc dự án Mua sắm trang thiết bị, công cụ làm việc lĩnh vực viễn thông
 
​ngày 19/11/2014 Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản số 1321/STTTT-KH thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu mua sắm trang thiết bị, công cụ làm việc thuộc dự án Mua sắm trang thiết bị, công cụ làm việc lĩnh vực viễn thông
 
Ngày 19/11/2014 Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản số 1319/STTTT-KH về việc thông báo chào hàng cạnh tranh tranh, rút gọn gói thầu mua sắm, trang thiết bị, công cụ làm việc thuộc dự án Mua sắm trang thiết bị, công cụ làm việc lĩnh vực viễn thông
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Từ Ngày:
 Tháng: Năm:
Đến Ngày:
 Tháng: Năm: