Tổ Chức Bộ Máy

Sơ đồ tổ chức

Tỉnh ủy

Hội đồng nhân dân

Ủy ban nhân dân

Các tổ chức chính trị - xã hội

Các Sở, ban, ngành

Huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị ngành dọc

Liên kết website


Thông báo

Thông báo mẫu dấu, địa điểm làm việc của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai

Đăng ngày: 01/03/2016
Tiêu đề thông báo:Thông báo mẫu dấu, địa điểm làm việc của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai
Nội dung thông báo:

​Trụ sở làm việc của Ủy ban Bầu cử tỉnh: Trung tâm Hội nghị và Tổ chức Sự kiện tỉnh Đồng Nai (Quảng trường tỉnh).
Địa chỉ: Số 1 – Đường Nguyễn Ái Quốc – Phường Tân Phong – TP. Biên Hòa – Tỉnh Đồng Nai.
Số điện thoại: 061.3822535 – 061.3821241 – 061.3821254
Số fax: 061.3829847 – 061.3821216 – 061.3821230
UBBC tỉnh Đồng Nai xin thông báo để các cơ quan, tổ chức và toàn thể nhân dân trong tỉnh được biết.
Đính kèm: VB số 01/TB.UBBC

Ngày bắt đầu:01-03-2016
Ngày kết thúc: 
Người/đơn vị thông báo:Ủy ban Bầu cử tỉnh