Tổ Chức Bộ Máy

Sơ đồ tổ chức

Tỉnh ủy

Hội đồng nhân dân

Ủy ban nhân dân

Các tổ chức chính trị - xã hội

Các Sở, ban, ngành

Huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị ngành dọc

Liên kết website


Thông báo

Thông báo lịch tiếp doanh nghiệp định kỳ năm 2016 của Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Đồng Nai

Đăng ngày: 17/06/2016
Tiêu đề thông báo:Thông báo lịch tiếp doanh nghiệp định kỳ năm 2016 của Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Nội dung thông báo:
​Thanh tra tỉnh bố trí lịch làm việc của Lãnh đạo để tiếp đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp hoạt động, cụ thể như sau:
 
Địa điểm tiếp: tại Trụ sở làm việc của Thanh tra tỉnh (địa chỉ: số 395, đường 30/4, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).
 
Người tiếp: Ban lãnh đạo Thanh tra tỉnh sẽ luân phiên tiếp theo định kỳ.
Thời gian tiếp: Vào buổi sáng thứ năm hàng tuần.
 
Thông tin chi tiết, vui lòng xem file đính kèm: lichtiepcongdan-thanhtratinh2016.pdflichtiepcongdan-thanhtratinh2016.pdf
 
Trân trọng.

 

Ngày bắt đầu:17-06-2016
Ngày kết thúc: 
Người/đơn vị thông báo:Thanh tra tỉnh