Tổ Chức Bộ Máy

Sơ đồ tổ chức

Tỉnh ủy

Hội đồng nhân dân

Ủy ban nhân dân

Các tổ chức chính trị - xã hội

Các Sở, ban, ngành

Huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị ngành dọc

Liên kết website


Thông báo

Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND tỉnh năm 2016

Đăng ngày: 01/04/2016
Tiêu đề thông báo:Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND tỉnh năm 2016
Nội dung thông báo:
​Theo đó, định kỳ hàng tháng, Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp công dân theo quy định tại Điều 4 và 5 Quy chế tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vào ngày thứ sáu tuần cuối tháng (nếu ngày đó trùng vào ngày lãnh đạo đi công tác thì bố trí vào một ngày của tuần sau).
 
Buổi sáng: Bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.
 
Buổi chiều: Bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.
 
Địa điểm: tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Đồng Nai (địa chỉ: Số 179/A2, đường CMT8, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).
 
Nội dung chi tiết, vui lòng xem file đính kèm: Thông báo số 952/TB-UBND-TCD
 
 

 

Ngày bắt đầu:01-04-2016
Ngày kết thúc: 
Người/đơn vị thông báo:UBND tỉnh