Liên kết website


Trang chủTriển khai Đề án Số hóa truyền hình mặt đất

Thông báo kết luận hội nghị triển khai Đề án số hóa truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Đăng ngày: 04/07/2016
​Ngày 30 tháng 6 năm 2016, Ban Chỉ đạo triển khai Đề án số hóa truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành Thông báo kết luận hội nghị triển khai Đề án số hóa truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

​Hội nghị đã triển khai Kế hoạch số 64/KH-BCĐ về việc hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn nghèo, cận nghèo quốc gia trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 1 và phân công nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan.

Đính kèm: Thông báo kết luận số 877/TBKL-BCĐ.

 

Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông