Tổ Chức Bộ Máy

Sơ đồ tổ chức

Tỉnh ủy

Hội đồng nhân dân

Ủy ban nhân dân

Các tổ chức chính trị - xã hội

Các Sở, ban, ngành

Huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị ngành dọc

Liên kết website


Thông báo

Thông báo đường dây nóng tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về xử lý thủ tục hành chính tại Sở Ngoại vụ

Đăng ngày: 23/06/2016
Tiêu đề thông báo:Thông báo đường dây nóng tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về xử lý thủ tục hành chính tại Sở Ngoại vụ
Nội dung thông báo:

​Sở Ngoại vụ xin thông báo số điện thoại đường dây nóng của Lãnh đạo Sở Ngoại vụ: Ông Nguyễn Viết Thắng – Phó Giám đốc Sở: 0918221068.

Số điện thoại đường dây nóng của Sở Ngoại vụ: 0613.842.619

Trân trọng.

Ngày bắt đầu:23-06-2016
Ngày kết thúc: 
Người/đơn vị thông báo:Sở Ngoại vụ