Liên kết website


Trang chủTriển khai Đề án Số hóa truyền hình mặt đất

Thông báo danh sách nhân sự tham gia thành viên Ban chỉ đạo và tổ chuyên viên giúp việc triển khai Đề án Số hóa truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Đăng ngày: 24/06/2016
​Ngày 22 tháng 6 năm 2016, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Thông báo số 833/TB-STTTT thông báo danh sách nhân sự tham gia thành viên Ban chỉ đạo và tổ chuyên viên giúp việc triển khai Đề án Số hóa truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

​Đính kèm: Thông báo số 833/TB-STTTT

 
Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông