Tổ Chức Bộ Máy

Sơ đồ tổ chức

Tỉnh ủy

Hội đồng nhân dân

Ủy ban nhân dân

Các tổ chức chính trị - xã hội

Các Sở, ban, ngành

Huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị ngành dọc

Liên kết website


Thông báo

Thông báo đăng ký tham gia Hội thi ứng dụng CNTT cho CBCC, VC trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lần II năm 2016

Đăng ngày: 03/06/2016
Tiêu đề thông báo:Thông báo đăng ký tham gia Hội thi ứng dụng CNTT cho CBCC, VC trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lần II năm 2016
Nội dung thông báo:
​Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, lao động, nâng cao nhận thức, trình độ kiến thức về ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc đối với cán bộ công chức, viên chức góp phần ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong việc giải quyết các thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước hướng đến xây dựng chính quyền điện tử hiệu quả tại Đồng Nai, phấn đấu đưa Đồng Nai trở thành tỉnh mạnh về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong cả nước.
 
Sở Thông tin và Truyền thông xin thông báo đến quý cơ quan, đơn vị và địa phương để đăng ký tham gia Hội thi, cụ thể như sau:
 
1. Phần thi trắc nghiệm trên Internet:
 
- Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh tuyển chọn và đăng ký thí sinh tham gia Hội thi của đơn vị mình theo mẫu số 1 đính kèm.
 
- UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa thông báo, tuyển chọn và đăng ký thí sinh tham gia Hội thi cho cấp huyện và cấp xã/phường.
 
- Đối tượng thí sinh (không hạn chế số lượng thí sinh): gồm cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh không tốt nghiệp Trung cấp về tin học, công nghệ thông tin, toán tin trở lên (ưu tiên lựa chọn CBCC, VC đang công tác tại Bộ phận Một cửa của đơn vị).
 
 2. Phần thi kỹ năng:
 
Căn cứ kết quả phần thi trắc nghiệm, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn 35 thí sinh đạt điểm cao nhất ở mỗi bảng trong phần thi trắc nghiệm để tham gia phần thi kỹ năng.
 
3. Phần thi sản phẩm, giải pháp sáng tạo: 
 
Các cá nhân, đơn vị (không hạn chế về số lượng và trình độ tin học) đăng ký sản phẩm phần cứng, phần mềm hoặc giải pháp ứng dụng CNTT nhằm giải quyết bài toán thực tế tại cơ quan, đơn vị đang công tác theo Mẫu 2 đính kèm. Các sản phẩm, giải pháp đăng ký tham dự có thể đã hoặc đang được triển khai tại cơ quan, đơn vị nhưng chưa được thương mại hóa. 
 
Những sản phẩm, giải pháp đã tham gia tại Hội thi năm 2014 do Sở TT&TT tổ chức chưa đạt giải nhưng đã được nâng cấp mở rộng so với phiên bản trước đó thì vẫn được đăng ký tham gia Hội thi năm nay. Còn những sản phẩm, giải pháp đã đạt giải tại Hội thi năm 2014 thì không được đăng ký Hội thi năm nay.
 
Thông tin đăng ký đề nghị gửi bằng văn bản (đồng thời gửi trước file scan qua email: hoithicntt@dongnai.gov.vn  trước ngày 30/06/2016. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ bà: Trần Thị Mai Anh (0613.810269 - 0977.818203). Website: http://hoithicntt.dongnai.gov.vn/
 

Đính kèm: Maudangkyduthi2016.xlsMaudangkyduthi2016.xls

704-thongbaodakythamgiahoithicntt.pdf704-thongbaodakythamgiahoithicntt.pdf

 

 
Dương Hiếu

 

Ngày bắt đầu:03-06-2016
Ngày kết thúc: 
Người/đơn vị thông báo:Sở Thông tin và Truyền thông