Tổ Chức Bộ Máy

Sơ đồ tổ chức

Tỉnh ủy

Hội đồng nhân dân

Ủy ban nhân dân

Các tổ chức chính trị - xã hội

Các Sở, ban, ngành

Huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị ngành dọc

Liên kết website


Thông báo

Thông báo công khai hồ sơ thăm dò khoáng sản thuộc trường hợp không đấu giá quyền khai thác khoáng sản: Mỏ đá xây dựng xã Thạnh Phú và Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu

Đăng ngày: 15/05/2015
Tiêu đề thông báo:Thông báo công khai hồ sơ thăm dò khoáng sản thuộc trường hợp không đấu giá quyền khai thác khoáng sản: Mỏ đá xây dựng xã Thạnh Phú và Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu
Nội dung thông báo:

​- Tên tổ chức đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản: Hợp tác xã Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Bình Thạch.


- Khoáng sản xin thăm dò: thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (đá xây dựng).


- Diện tích khu vực thăm dò: 25 ha.


- Địa điểm khu vực thăm dò: xã Thạnh Phú và xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu


- Độ sâu thăm dò: Code – 60m


Đính kèm: Văn bản 3477/UBND-CNN

Ngày bắt đầu:15-05-2015
Ngày kết thúc: 
Người/đơn vị thông báo:UBND tỉnh