Tổ Chức Bộ Máy

Sơ đồ tổ chức

Tỉnh ủy

Hội đồng nhân dân

Ủy ban nhân dân

Các tổ chức chính trị - xã hội

Các Sở, ban, ngành

Huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị ngành dọc

Liên kết website


Thông báo

Thông báo về việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính qua mạng của Sở Thông tin và Truyền thông

Đăng ngày: 07/04/2016
Tiêu đề thông báo:Thông báo về việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính qua mạng của Sở Thông tin và Truyền thông
Nội dung thông báo:
​Để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông; kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2016, Sở TTTT chính thức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính qua mạng (mức độ 4).
 
Địa chỉ trang web tiếp nhận hồ sơ qua mạng:
 
 
Thời gian tiếp nhận hồ sơ qua mạng: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần:
 
- Buổi sáng bắt đầu từ: 7 giờ 00 đến 11 giờ 30.
 
- Buổi chiều bắt đầu từ: 13 giờ 00 đến 16 giờ 30.
 
Kết quả trả thủ tục hành chính sẽ được chuyển trả qua hệ thống bưu điện đến các tổ chức/cá nhân hoặc đến nhận trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận trả kết quả thủ tục hành chính.
 
Sở Thông tin và Truyền thông thông báo để các tổ chức, cá nhân liên quan biết liên hệ giao dịch giải quyết các thủ tục hành chính.
 

 

 Văn bản Thông báo

 

Ngày bắt đầu:07-04-2016
Ngày kết thúc: 
Người/đơn vị thông báo:Sở TTTT