Liên kết website


Công dânKhoa học & Công nghệ

Thành phố Biên Hòa triển khai hoạt động khoa học công nghệ năm 2012

Đăng ngày: 03/05/2012
​Chiều ngày 27-4, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND thành phố Biên Hòa đã tổ chức hội thảo “Xây dựng kế hoạch năm 2013 đối với hoạt động khoa học công nghệ cấp huyện”. Hội thảo có sự tham gia của các đại biểu đại diện cho Sở Khoa học và Công nghệ, một số sở, ngành liên quan, UBND thành phố Biên Hòa và đại diện các phòng, ban trên địa bàn thành phố.
​Hội thảo đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện KHCN năm 2011, kế hoạch năm 2012 và định hướng KHCN thành phố Biên Hòa năm 2013. Tại hội thảo, UBND thành phố Biên Hòa cho biết, trong năm 2011, thành phố đã triển khai thực hiện và thực hiện hoàn thành một số dự án khoa học công nghệ quan trọng như: Nghiệm thu, đưa vào sử dụng dự án  “Triển khai phần mềm quản lý văn bản tại thành phố Biên Hòa, giai đoạn 2”, hiện tại có 71 đơn vị trên địa bàn thành phố thực hiện trao đổi văn bản qua mạng; Thực hiện dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn thành phố Biên Hòa”; Dự án “Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học và Công nghệ xây dựng mô hình trồng cây ăn quả tại 2 xã Hiệp Hòa và Tân Hạnh”…Các công tác khác như: phát triển tiềm lực khoa học công nghệ, tổ chức bộ máy nhân sự, quản lý công nghệ và an toàn bức xạ hạt nhân; các hoạt động về sở hữu trí tuệ, đo lường chất lượng cũng đạt được những kết quả nhất định.
 
Năm 2012 và những năm tiếp theo, thành phố Biên Hòa tiếp tục đầu tư phát triển tiềm lực khoa học công nghệ theo hướng tập trung nghiên cứu ứng dụng ở 3 lĩnh vực ưu tiên là: phát triển nông nghiệp đô thị, thực hiện cải cách hành chính và đào tạo phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ. Trong đó tiếp tục khẳng định 3 mũi nhọn trong các hoạt động: công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ sinh học và đào tạo phát triển nguồn nhân lực là động lực chính để phát triển khoa học và công nghệ góp phần tích cực vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá của thành phố.
 
Tin học hóa những nội dung quan trọng trong hệ thống quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố gắn với việc cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội địa phương thông qua các điểm thông tin khoa học và công nghệ phường xã.
 
Tại hội thảo, các đại biểu cũng đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến cho các định hướng khoa học công nghệ của thành phố trong thời gian tới, trong đó các ý kiến đều tập trung nhấn mạnh cho việc ưu tiên cho các hoạt động khoa học công nghệ trên 3 lĩnh vực ưu tiên: phát triển nông nghiệp đô thị, thực hiện cải cách hành chính và đào tạo phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ.

 

Thảo Quế