Liên kết website


Công dânKhoa học & Công nghệ

Thành phố Biên Hòa: tập trung nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ 3 lĩnh vực ưu tiên

Đăng ngày: 07/05/2012
​​Theo kế hoạch, định hướng khoa học công nghệ thành phố Biên Hòa năm 2013, thành phố sẽ tập trung đầu tư phát triển tiềm lực khoa học công nghệ theo hướng tập trung nghiên cứu ứng dụng ở 3 lĩnh vực ưu tiên là: phát triển nông nghiệp đô thị, thực hiện cải cách hành chính và đào tạo phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ.

​Trong đó tiếp tục khẳng định 3 mũi nhọn trong hoạt động: công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ sinh học và đào tạo phát triển nguồn nhân lực là động lực chính để phát triển khoa học và công nghệ góp phần tích cực vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá của thành phố.

Để thực hiện được những mục tiêu đề ra theo định hướng phát triển khoa học công nghệ, tại hội thảo định hướng khoa học công nghệ vừa qua được Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp UBND thành phố tổ chức, nhiều ý kiến của đại diện các Sở, ngành đã trình bày nhiều vấn đề xung quanh các giải pháp thực hiện, trong đó một trong những định hướng quan trọng là thành phố Biên Hòa sẽ tiến hành tin học hóa những nội dung quan trọng trong hệ thống quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố gắn với việc cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội địa phương thông qua các điểm thông tin khoa học và công nghệ phường xã.

Một số đề tài, dự án quan trọng được thành phố dự kiến thực hiện trong năm 2013 như: “Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các điểm thông tin KH&CN tại 10 Trung tâm Văn hóa thể thao-Học tập cộng đồng trên địa bàn thành phố Biên Hòa” năm 2013; “Đánh giá hiện trạng chất thải môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng của khu giết mổ tập trung trên địa bàn thành phố Biên Hòa” năm 2013; “Đánh giá thực trạng nguồn chất thải, vệ sinh an toàn thực phẩm ở các cơ sở thức ăn đường phố tại 5 phường điểm của thành phố Biên Hòa” năm 2013; “Quan hệ phối hợp giữa cơ quan thanh tra với lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ công an TP.Biên Hòa trong phòng chống tội phạm về kinh tế”; “Phầm mềm quản lý hồ sơ hộ tịch thành phố Biên Hòa”; “Phần mềm quản lý hồ sơ chứng thực bản sao thành phố Biên Hòa”. Ngoài ra thành phố cũng sẽ nhân rộng dự án “Ứng dụng CNTT trong giảng dạy, điều hành và quản lý học sinh Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Biên Hòa”.  Dự án “Chuyển giao công nghệ sản xuất gốm nhằm góp phần tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và nâng cao năng xuất sản phẩm cho các cơ sở sản xuất gốm mỹ nghệ khi di dời vào cụm công nghiệp gốm sứ Tân Hạnh”.

Phó chủ tịch UBND thành phố Phạm Anh Dũng cho biết, để thực hiện hiệu quả các dự án, đề tài về khoa học công nghệ, thành phố Biên Hòa cũng tính toán nhiều biện pháp thực hiện trong đó, ưu tiên việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và mọi tầng lớp nhân dân về vai trò và động lực của khoa học và công nghệ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước; Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ; tăng cường hợp tác với các ngành trong và ngoài tỉnh; xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố; Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Khoa học và Công nghệ thông qua các phòng chuyên môn của các Sở để đa dạng hóa các nguồn đầu tư về khoa học công nghệ cho thành phố; Tạo điều kiện thuận lợi để nghiên cứu, hoạt động trao đổi trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ nhằm phát huy sáng tạo của các nhà nghiên cứu khoa học trong việc đóng góp những quyết định, những chính sách của Đảng và Nhà nước; Tăng cường và đẩy mạnh vai trò hoạt động của Hội đồng khoa học và công nghệ thành phố nhằm hỗ trợ đắc lực cho việc ra quyết định của thành phố về lựa chọn chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển của thành phố.

Diệu Linh