Tổ Chức Bộ Máy

Sơ đồ tổ chức

Tỉnh ủy

Hội đồng nhân dân

Ủy ban nhân dân

Các tổ chức chính trị - xã hội

Các Sở, ban, ngành

Huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị ngành dọc

Liên kết website


Bộ máy tổ chứcThông tin chỉ đạo

Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Đăng ngày: 05/07/2016
​Ngày 30 tháng 6 năm 2016, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

​Thời gian qua, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng trong quản lý về an toàn thực phẩm, nhiều mô hình tiên tiến về bảo đảm an toàn thực phẩm đang được xây dựng và nhân rộng. Tình hình ngộ độc thực phẩm tuy đã giảm về số vụ và số trường hợp ngộ độc nhưng tình trạng vi phạm về ATTP vẫn diễn biến phức tạp gây lo lắng và bức xúc trong xã hội. Nguyên nhân do chính quyền một số địa phương chưa quan tâm, chưa quản lý tốt về ATTP, nhiều vụ vi phạm chậm phát hiện và không xử lý kịp thời.

Nhằm đề cao trách nhiệm, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị: các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, các địa phương cần xác định việc bảo đảm vệ sinh ATTP là nhiệm vụ cần thiết cần tập trung chỉ đạo, điều hành; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm khi để xảy ra vi phạm pháp luật về ATTP trên địa bàn; nâng cao năng lực quản lý nhà nước về ATTP, tiếp tục củng cố bộ máy làm công tác ATTP từ tỉnh đến cơ sở, ưu tiên bố trí đủ nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí cho công tác quản lý, bảo đảm ATTP; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, tạo sự chuyển biến thực sự về ATTP kết hợp với đẩy mạnh xã hội hóa công tác ATTP; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm…

Theo đó, 02 nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo để tạo chuyển biến rõ nét trong năm 2016 là: bảo đảm an toàn vệ sinh đối với các loại thực phẩm tươi sống và các loại thực phẩm tiêu dùng trong sinh hoạt hàng ngày của nhân dân; thiết lập và vận hành có hiệu quả hệ thống tự kiểm tra ATTP đối với bếp ăn tập thể tại các doanh nghiệp, bếp ăn tập thể trường học, bệnh viện, nhà trẻ; cơ sở cung cấp suất ăn công nghiệp nhằm phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua đường thực phẩm.

Chủ tịch UBND tỉnh giao trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện các nội dung Chỉ thị đề ra.

Đính kèm: Chỉ thị số 19/CT-UBND

 

Hoài Tâm