Tổ Chức Bộ Máy

Sơ đồ tổ chức

Tỉnh ủy

Hội đồng nhân dân

Ủy ban nhân dân

Các tổ chức chính trị - xã hội

Các Sở, ban, ngành

Huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị ngành dọc

Liên kết website


Thông báo

Sở Thông tin và Truyền thông chuyển trụ sở làm việc về Chung cư B1 - Nguyễn Văn Trỗi

Đăng ngày: 04/02/2016
Tiêu đề thông báo:Sở Thông tin và Truyền thông chuyển trụ sở làm việc về Chung cư B1 - Nguyễn Văn Trỗi
Nội dung thông báo:

​Từ ngày 01-02, Sở Thông tin và Truyền thông chuyển trụ sở làm việc đến Khu chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại 061.3.827.070 – Fax: 061.3.827.071.

Sở TTTT xin thông báo đến toàn thể cơ quan trong và ngoài tỉnh biết để liên hệ công tác.
 

Trân trọng./.

Ngày bắt đầu:04-02-2016
Ngày kết thúc: 
Người/đơn vị thông báo:Sở TTTT