Tổ Chức Bộ Máy

Sơ đồ tổ chức

Tỉnh ủy

Hội đồng nhân dân

Ủy ban nhân dân

Các tổ chức chính trị - xã hội

Các Sở, ban, ngành

Huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị ngành dọc

Liên kết website


Thông báo

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cung cấp số điện thoại đường dây nóng phục vụ người dân và doanh nghiệp

Đăng ngày: 13/07/2016
Tiêu đề thông báo:Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cung cấp số điện thoại đường dây nóng phục vụ người dân và doanh nghiệp
Nội dung thông báo:

​Đường dây nóng để nhận phản ánh về các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính:
- Ông Cao Tiến Dũng – Giám đốc Sở: 0912.169.378
- Bộ phận thường trực: Phòng Thanh tra. Liên hệ: Bà Đặng Thị Yên 061.3.825.694 – 0909.385974
Về lịch tiếp Lãnh đạo các doanh nghiệp:
- Thời gian: Từ 13h30 đến 16h00 thứ sáu hàng tuần
- Địa điểm: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai - Lầu 3, Trụ sở Khối Nhà nước, số 2, Nguyễn Văn Trị, Phường Thanh Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai.
- Đường dây nóng:
+ Ông Cao Tiến Dũng – Giám đốc Sở: 0912.169.378
+ Bộ phận thường trực: Phòng Kinh tế ngành.
Liên hệ: Ông Nguyễn Đình Chiến: 061.3843.635 hoặc 0938.498.000
Trân trọng.


Ngày bắt đầu:13-07-2016
Ngày kết thúc: 
Người/đơn vị thông báo:Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai