Tổ Chức Bộ Máy

Sơ đồ tổ chức

Tỉnh ủy

Hội đồng nhân dân

Ủy ban nhân dân

Các tổ chức chính trị - xã hội

Các Sở, ban, ngành

Huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị ngành dọc

Liên kết website


Thông báo

Sở Kế hoạch và Đầu tư công bố thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với hồ sơ đầu tư theo quy định của Luật đầu tư

Đăng ngày: 26/02/2016
Tiêu đề thông báo:Sở Kế hoạch và Đầu tư công bố thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với hồ sơ đầu tư theo quy định của Luật đầu tư
Nội dung thông báo:
​Từ tháng 05/2014 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai Trang TTĐT cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tại địa chỉ: http://dichvucong.skhdt.dongnai.gov.vn.
 
Nhằm tăng cường ứng dụng CNTT và các giải pháp trực tuyến vào hoạt động quản lý nhà nước  giúp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp, đồng thời tối đa hóa việc công khai các quy trình giải quyết các thủ tục hành chính của Sở. Kế từ ngày 01/03/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục công bố triển khai áp dụng dịch vụ công trực tuyến đối với hồ sơ đầu tư theo quy định của Luật đầu tư tại địa chỉ nêu trên.
 
Với hệ thống dịch vụ công trực tuyến được bổ sung như trên, các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài có thể nộp hồ sơ cấp và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư; hồ sơ cấp và điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư; đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của các nhà đầu tư nước ngoài vào tổ chức kinh tế; theo dõi quá trình xử lý hồ sơ qua mạng. Quy trình thực hiện và biểu mẫu chi tiết vui lòng truy cập địa chỉ: http://dichvucong.skhdt.dongnai.gov.vn để thực hiện.
 
Đồng thời để cải tiến việc cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động đầu tư, phát triển doanh nghiệp, tình hình kinh tế xã hội… trên địa bàn tỉnh được thuận lợi và kịp thời. Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các Cơ quan, Doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh địa chỉ Trang TTĐT được nâng cấp của Sở: http://skhdt.dongnai.gov.vn (hoặc http://dpidongnai.gov.vn) chính thức hoạt động từ ngày 01/03/2016.
 
Ngoài ra để thuận lợi trong việc phản ánh của người dân và doanh nghiệp khi thực hiện dịch vụ công tại Sở, Sở tổ chức thực hiện việc tiếp nhận phản ánh và đánh giá công chức tiếp nhận, xử lý hồ sơ thông qua địa chỉ: http://dichvucong.skhdt.dongnai.gov.vn/DanhGia/DanhGiaCanBo.
 

Trân trọng./.

Ngày bắt đầu:26-02-2016
Ngày kết thúc: 
Người/đơn vị thông báo:Sở Kế hoạch và Đầu tư